Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 18.04.2024 r. zakończyliśmy otwarty nabór Partnerów do realizacji projektu w ramach FEDS.01.02-IP.01-067/24 – Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw dla województwa dolnośląskiego bez powiatu zgorzeleckiegom

W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły następujące oferty:

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Antologic sp. z o.o. sp. k., po przeprowadzeniu ocen Oferentów wybrał jako Partnera do realizacji projektu Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, przypisując jej ocenę: 100 punktów.

Treść zapytania ofertowego znajduje się pod tym linkiem.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking “I Accept” on this banner you consent to the use of cookies unless you disable them. You can learn more about our Privacy policy HERE.
I Accept