„Opracowanie inteligentnego, autonomicznego systemu informatycznego optymalizującego zysk hoteli przy użyciu zaawansowanych algorytmów prognozujących koszty całkowite i personalne

PRZEDMIOT PROJEKTU

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest opracowanie inteligentnego, autonomicznego systemu informatycznego prognozującego strukturę kosztów zmiennych i stałych oraz optymalne zapotrzebowanie zasobów ludzkich i materiałów. System będzie dokonywał analizy danych i na ich podstawie wydawał rekomendację sprzedażowe, zapewniając prognozę w celu optymalizacji i zwiększenia zyskowności dla działalności hotelowej

CEL PROJEKTU

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest podniesienie innowacyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego aktywności badawczo-rozwojowej w wyniku opracowania NOWEGO PRODUKTU – inteligentnego, autonomicznego systemu informatycznego prognozującego optymalne zapotrzebowanie zasobów ludzkich i kosztów całkowitych dla działalności hotelowej. System będzie wspomagał użytkowników (zarządców hoteli) w procesie decyzji sprzedażowych poprzez rekomendacje i przedstawianie scenariuszy systemowych, zapewniając prognozę w celu optymalizacji i zwiększenia zyskowności.

REZULTAT PROJEKTU

Rezultat projektu w postaci nowego systemu, poprzez samouczące się algorytmy będzie analizował otrzymane dane, a następnie wykorzystywał je dla określenia optymalnych scenariuszy przy wykorzystaniu określonych zasobów ludzkich, prognozując przy tym wielkość kosztów związanych z zaangażowaniem personelu oraz kosztów o charakterze zmiennym. System pozwoli na poprawę efektywności decyzji sprzedażowych w działalności hotelowej oraz jej rentowności

WARTOŚĆ PROJEKTU

4 881 924,00

DOFINANSOWANIE Z UE

3 513 361,80

”Opracowanie inteligentnego, autonomicznego systemu informatycznego optymalizującego przychody hoteli przy użyciu zaawansowanych algorytmów prognozujących popyt i pozycjonujących optymalne ceny, a także zarządzającego ich publikacją w kanałach dystrybucji”

PRZEDMIOT PROJEKTU

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu informatycznego prognozującego popyt i najwyższe ceny zapewniające sprzedaż pokoi na kolejnych 365 dni.

CEL PROJEKTU

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy w wyniku opracowania i komercjalizacji NOWEGO PRODUKTU – inteligentnego, autonomicznego systemu informatycznego prognozującego popyt i najwyższe ceny zapewniające sprzedaż pokoi na kolejnych 365 dni.

REZULTAT PROJEKTU

Efektem końcowym projektu będzie wdrożenie systemu HRM poprzez udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę.

WARTOŚĆ PROJEKTU

4 568 478,78

DOFINANSOWANIE Z UE

3 082 300,35